Gebedsbrief mei 2017

Gebedsbrief mei 2017


Gebedsbrief voor mei,

Lysta, 3 mei 2017

Lysta staat nu voor een heel groot deel op eigen benen. Dat omhelst heel veel zaken. Er zijn zaken waarvoor ik elke week naar Lysta kom. Een belangrijk onderdeel is de preek voorbereiding en daar zijn we mee begonnen. We zullen bij elkaar komen op elke maandag morgen om de preek voor aanstaande zondag voor te bereiden. De zusters Ntshangase en Zwane doen er aan mee en de twee jongere broeders Sibu –onze concierge- en onze keyboard leraar –Njabulo. Hij wil lid worden van onze gemeente. Dat is toch mooi!

Te emaVilakazini zitten we in de fase van de uitbreiding en versterking. Dat moet gedaan worden met celgroep bijeenkomsten, onderricht van de zondagsschool juf en huisbezoeken. Ik ben blij dat we ‘n nieuw gezinnetje bij de kerk gekregen hebben. Dat op zich is al uniek en ‘n gave van de Here. Zij is erg gemotiveerd en wil de kinderen onderrichten op de zondagsschool als ik haar maar op weg help. Laten we bidden voor deze prille wijk.

Ntendeka is eigenlijk nog niets meer dan een preekplaats waar we sinds twee jaar kerkdiensten houden ten huize van de familie Xulu. Deze zijn afkomstig uit Nqutu. Omdat deze mensen geen geld hebben om naar de kerk te komen heb ik voorgesteld dat ik dan naar hen toe kom om diensten te houden. Ik moet deze week een brief schrijven aan de lokale traditionele leiding. Hierin verzoek ik om een eigen erf te krijgen om er een kerk te bouwen. Laten we bidden dat deze brief goed mag worden ontvangen. We willen dan ook hier een zinkplaten kerk neerzetten.

zegening

(in de dienst ontvangen de kinderen de zegen)

Tot slot graag jullie voorbede voor de opleiding van onze toekomstige predikers/kerkleiders. Momenteel is onze oude weg tot het predikambt gesloten door de synode van de Gereformeerde Kerken. Er is echter nog geen goed alternatief voor in de plaats gekomen. Om onze kandidaten naar de universiteit te sturen, levert teveel problemen op. We moeten trachten te komen tot een opleiding die ons predikers zal geven welke zonder vergoeding op ‘n schriftuurlijk verantwoorde wijze en evangelisch zullen gaan preken. Eind mei hebben we daar een conferentie over en ds. Kriel uit Vryheid zal er spreken over de Daystar opleiding. Laten we bidden voor wijsheid zodat de kerk de juiste besluiten zal nemen in deze belangrijke zaak.

Tot zover de uwe,

Sietse Veenstra werkzaam te Madadeni als zendeling.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten