Gebedsbrief mei 2023

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief mei 2023

Madadeni 19 mei 2023

Zusters en broeders,
Onze meeste gemeenteleden waren op de goede Vrijdag buiten de stad naar familie. Dit komt mede vanwege de grote armoede. Daarom besloten Njabulo en de anderen om tijdens de goede Vrijdag en de Paasdagen zich aan te sluiten bij pastor George Mokoena. Hij is de pastor van een nabij gelegen gemeente. Ongeveer op 500 meter afstand. We danken God dat zijn gemeente ons met open armen ontving. Njabulo hielp mee omdat hij op het keyboard speelde. Het waren goede diensten.

(Noot van het bestuur: George Mokoena is jarenlang een trouw helper van Sietse geweest. Ongeveer 7 jaar geleden is hij weg gegaan om nu zijn ‘eigen’ gemeente te starten. Wellicht kunnen er nog mooie dingen uit voort komen?)

De mensen hier zijn (bijna) altijd vrolijk gestemd.

We gaan door met het bouwen van de gemeente. Nu ook met open lucht bijeenkomsten.
Afgelopen vrijdag hadden we een nacht van gebed om onszelf als kerk nieuw leven in te blazen .. wilt u met ons meebidden dat dit ook gebeurd?

Op 18 juni hebben we een speciale jeugddienst gepland staan. We hopen en bidden dat daar veel jongelui op af zullen komen.

Als gemeente zijn we ook bezig om via crèches en openbare scholen het Evangelie uit te dragen.
Helaas zijn er weinig die met dit mooie werk mee kunnen doen omdat onze oudere leden vooral aan het werk zijn en de jongeren druk aan de studie.

Vanuit Madadeni wensen we u allen heel goede pinksterdagen toe.

Met hartelijke groeten,
Kerkenraad en leden van de gemeente te Madadeni

Nieuwsbrief maart 2023

SZZ logo

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief maart 2023

Madadeni, 21 maart 2023

Broeders en Zusters,
De laatste maanden waren de nieuwsbrieven door alle perikelen rondom het pensioen van Sietse wat naar de achtergrond verdwenen, maar nu vanuit Madadeni weer eens een nieuwsbrief waarin zij melden:
Hallo broeders en zusters,
De diensten gaan nog steeds elke zondag door. 
God vertelt ons tot op de dag van vandaag hoe belangrijk we voor Hem zijn, kleine kinderen aanbidden God met liederen en verzen. Er is een weg vooruit nu alle leden van de kerk met passie deelnemen. En we werken nog steeds hard om de Wil van God te zoeken voor ongelovigen om de kracht van God in de kerk te zien. 🙏

We hebben een korte opwekkingsstart van 1 februari tot 5 februari gehad voor het laten zien wie Jezus is bij Lysta.

Als gelovigen bouwen we de kerk op het sterke fundament voor het christelijke leven. We hebben besloten om dit jaar opnieuw te beginnen om samen te werken aan de bouw van de kerkgemeenschap. We hebben gebeden van uw kant nodig, dat God met ons wil zijn bij de nieuwe start. We beloven vanaf dit moment harder te werken en jullie zullen altijd de veelbelovende acties en de vruchten van onze acties ontvangen. We zullen doen wat nodig is om God zonder voorwaarden te dienen. Vergeef ons alstublieft onze dagelijkse fouten. We begrijpen jullie frustratie, we beloven God dat we alles zullen doen, dank je broeders en zusters. Het is al lang geleden dat we stopten met schrijven. Nu komen de jaren voor ons om de glimlach op uw gezicht te brengen en de vruchten te zien van uw gebeden die u voor deze kerk hebt gebeden.

Een heel hartelijke groet vanuit de zusters en broeders te Madadeni.

Gebedsbrief februari 2022

SZZ logo

Madadeni, 4 februari 2022

Zusters en broeders,

Gebedsbrief voor februari 2022

Het jaar is al weer ‘n dikke maand oud. De tijd gaat erg snel, of ik word ouder omdat het mij nu meer opvalt. We hopen en bidden voor een goed jaar met de hulp en Zegen van onze Heer.

Ik heb de broeders en zusters van de kerkenraad gevraagd om gebedspunten en deze worden nu aan jullie doorgegeven.

Het eerste punt is een dankpunt, namelijk Sindiswa is in verwachting en hoopt in April de baby te krijgen. Als ik mag vervolgen met de situatie van dit jonge gezin, dan zijn er een aantal donkere wolken aan de lucht. De situatie te Madadeni verslechterd. Het is niet meer veilig ‘s nachts en de zendingspastorie wordt ook niet ontzien. Sibu en zijn gezin voelen zich niet veilig. Sibu heeft nog geen details gegeven maar op de eerst komende kerkenraad zullen we het wel horen.

Hopelijk kunnen we hem bemoedigen met het feit dat hij een roeping heeft en dat kan een groot verschil maken in hoe je dit probleem hanteert. Op de kerkenraad zullen we dit bespreken.

Daarnaast is inderdaad de toenemende criminaliteit een grote zorg waar de gemeente cq kerkenraad wat mee moet/kan doen.

We zullen een gebedsuur gaan regelen eens per week en dan bidden voor deze problematiek. Wellicht komt er wel meer uit voort.

Laten we ook bidden voor het jaarprogramma wat opgesteld moet worden. Dit doen we in februari met het bijbehorende budget.

Ik stel voor dat de broeders ouderlingen dit gaan doornemen met ds Motloung en dat dit op de eerst komende kerkeraadsvergadering kan worden besproken.

 

Ds. Patrick Motloung had nog de volgende gebedspunten:

  • Gebed voor geestelijke groei in de kerk
  • Gebed voor financiële doorbraak in de gemeente
  • Gebed voor stabiliteit van de gemeenteleden waar elk lid zich inzet voor de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke broedergroeten,
Sietse Veenstra.

Gebedsbrief december 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Madadeni, 2 december 2021

Gebedsbrief voor de maand December 2021

Het is alweer de een december en het jaar is bijna voorbij. In onze ogen gaat de tijd snel maar in de ogen van de Here is 1000 jaar als een dag.

Wij staan weer aan de vooravond van een opkomende covid besmetting, bij jullie maar ook bij ons gaan de aantallen scherp omhoog vooral in Johannesburg.

gezelschap

Bij ons komt de ‘bouwvak’ eraan en die begint hier altijd zo rond de 16de December tot en met halverwege januari. Kerkelijke activiteiten komen dan tot rust.

Aanstaande zaterdag hebben we onze tweede open air actie gepland na de kerkenraad van komende vrijdag.

Deze keer wordt deze gehouden te Lysta en daar zien we naar uit om het goede nieuws met de omgeving te delen op deze uitreikende wijze.

De tent willen we weer opzetten zodat we wat bescherming hebben tegen de zon en Sibu zal spreken en ik zal weder om de brug presentatie verzorgen en een gemeentelid gaat een getuigenis geven. We plannen ook een oproep (het engelse woord daarvoor is ‘altar call’) maar dat moet wel geleid worden.

organist

Njabulo zal de muziek verzorgen en er zal een voorzanger zijn. We zien er naar uit hoe de Here zijn hand zal uitstrekken om mensen aan te raken. De ouderlingen zullen nu het voortouw moeten nemen om de volgende activiteiten op te zetten: cellgroep, daystar cursus om leiders te kweken, gebedsgroepen opzetten, zondagsschool werk oppakken en het jeugdwerk. Vrijdag zullen we horen hoe de huisbezoeken zijn gegaan. De inbreng van ds Motloung is nog steeds bemoedigend en laten we bidden dat de kerkenraad steeds meer gaat opstaan voor het Evangelie zodat het verder zal gaan onder de Zulu’s in Madadeni. Gaarne uw voorbede voor dit belangrijke werk uitgaande van de kerkenraad. Ik wens jullie een goede kersttijd toe en fijne familie tijd met elkaar. Mag de Here ook in deze tijd harten aanraken en versterken zodat zijn Koninkrijk mag groeien. Tot wederhoor eind januari 2022.

Ook namens alle gemeenteleden Gezegende feestdagen.

kerstafbeelding

Verbonden in de liefde van Christus,  Sietse

Tussendoortje juli 2021

SZZ logo

Beste lezers,

De kerkenraad vanuit onze zustergemeente te Madadeni zond ons op 2 juni het volgende bericht met bijbehorende foto’s. Deze willen we graag met iedereen delen.

Bestuur Stichting Zending Zuid-Afrika.

Zending Zuid-Afrika

Madadeni, 2 juni 2021

Beste allemaal,

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Hier in Zuid-Afrika zijn de dingen zo moeilijk, het aantal mensen dat besmet is met covid neemt elke dag toe en nu zijn we verhuisd naar niveau 4 en dat betekent dat alle dingen gesloten zijn, geen bijeenkomsten meer.Stichting Zending Zuid-Afrika

Maar in deze situatie gaan de goede dingen nog steeds door, vandaag had  Siyathuthuka Drop in Centre een programma om met kinderen te spelen en ze daarna wat te eten te geven.
Foto’s als volgt.

Bedankt God zegene jullie allemaal.

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika