Gebedsbrief mei 2023

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief mei 2023

Madadeni 19 mei 2023

Zusters en broeders,
Onze meeste gemeenteleden waren op de goede Vrijdag buiten de stad naar familie. Dit komt mede vanwege de grote armoede. Daarom besloten Njabulo en de anderen om tijdens de goede Vrijdag en de Paasdagen zich aan te sluiten bij pastor George Mokoena. Hij is de pastor van een nabij gelegen gemeente. Ongeveer op 500 meter afstand. We danken God dat zijn gemeente ons met open armen ontving. Njabulo hielp mee omdat hij op het keyboard speelde. Het waren goede diensten.

(Noot van het bestuur: George Mokoena is jarenlang een trouw helper van Sietse geweest. Ongeveer 7 jaar geleden is hij weg gegaan om nu zijn ‘eigen’ gemeente te starten. Wellicht kunnen er nog mooie dingen uit voort komen?)

De mensen hier zijn (bijna) altijd vrolijk gestemd.

We gaan door met het bouwen van de gemeente. Nu ook met open lucht bijeenkomsten.
Afgelopen vrijdag hadden we een nacht van gebed om onszelf als kerk nieuw leven in te blazen .. wilt u met ons meebidden dat dit ook gebeurd?

Op 18 juni hebben we een speciale jeugddienst gepland staan. We hopen en bidden dat daar veel jongelui op af zullen komen.

Als gemeente zijn we ook bezig om via crèches en openbare scholen het Evangelie uit te dragen.
Helaas zijn er weinig die met dit mooie werk mee kunnen doen omdat onze oudere leden vooral aan het werk zijn en de jongeren druk aan de studie.

Vanuit Madadeni wensen we u allen heel goede pinksterdagen toe.

Met hartelijke groeten,
Kerkenraad en leden van de gemeente te Madadeni

Nieuwsbrief maart 2023

SZZ logo

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief maart 2023

Madadeni, 21 maart 2023

Broeders en Zusters,
De laatste maanden waren de nieuwsbrieven door alle perikelen rondom het pensioen van Sietse wat naar de achtergrond verdwenen, maar nu vanuit Madadeni weer eens een nieuwsbrief waarin zij melden:
Hallo broeders en zusters,
De diensten gaan nog steeds elke zondag door. 
God vertelt ons tot op de dag van vandaag hoe belangrijk we voor Hem zijn, kleine kinderen aanbidden God met liederen en verzen. Er is een weg vooruit nu alle leden van de kerk met passie deelnemen. En we werken nog steeds hard om de Wil van God te zoeken voor ongelovigen om de kracht van God in de kerk te zien. 🙏

We hebben een korte opwekkingsstart van 1 februari tot 5 februari gehad voor het laten zien wie Jezus is bij Lysta.

Als gelovigen bouwen we de kerk op het sterke fundament voor het christelijke leven. We hebben besloten om dit jaar opnieuw te beginnen om samen te werken aan de bouw van de kerkgemeenschap. We hebben gebeden van uw kant nodig, dat God met ons wil zijn bij de nieuwe start. We beloven vanaf dit moment harder te werken en jullie zullen altijd de veelbelovende acties en de vruchten van onze acties ontvangen. We zullen doen wat nodig is om God zonder voorwaarden te dienen. Vergeef ons alstublieft onze dagelijkse fouten. We begrijpen jullie frustratie, we beloven God dat we alles zullen doen, dank je broeders en zusters. Het is al lang geleden dat we stopten met schrijven. Nu komen de jaren voor ons om de glimlach op uw gezicht te brengen en de vruchten te zien van uw gebeden die u voor deze kerk hebt gebeden.

Een heel hartelijke groet vanuit de zusters en broeders te Madadeni.

Gebedsbrief februari 2022

SZZ logo

Madadeni, 4 februari 2022

Zusters en broeders,

Gebedsbrief voor februari 2022

Het jaar is al weer ‘n dikke maand oud. De tijd gaat erg snel, of ik word ouder omdat het mij nu meer opvalt. We hopen en bidden voor een goed jaar met de hulp en Zegen van onze Heer.

Ik heb de broeders en zusters van de kerkenraad gevraagd om gebedspunten en deze worden nu aan jullie doorgegeven.

Het eerste punt is een dankpunt, namelijk Sindiswa is in verwachting en hoopt in April de baby te krijgen. Als ik mag vervolgen met de situatie van dit jonge gezin, dan zijn er een aantal donkere wolken aan de lucht. De situatie te Madadeni verslechterd. Het is niet meer veilig ‘s nachts en de zendingspastorie wordt ook niet ontzien. Sibu en zijn gezin voelen zich niet veilig. Sibu heeft nog geen details gegeven maar op de eerst komende kerkenraad zullen we het wel horen.

Hopelijk kunnen we hem bemoedigen met het feit dat hij een roeping heeft en dat kan een groot verschil maken in hoe je dit probleem hanteert. Op de kerkenraad zullen we dit bespreken.

Daarnaast is inderdaad de toenemende criminaliteit een grote zorg waar de gemeente cq kerkenraad wat mee moet/kan doen.

We zullen een gebedsuur gaan regelen eens per week en dan bidden voor deze problematiek. Wellicht komt er wel meer uit voort.

Laten we ook bidden voor het jaarprogramma wat opgesteld moet worden. Dit doen we in februari met het bijbehorende budget.

Ik stel voor dat de broeders ouderlingen dit gaan doornemen met ds Motloung en dat dit op de eerst komende kerkeraadsvergadering kan worden besproken.

 

Ds. Patrick Motloung had nog de volgende gebedspunten:

 • Gebed voor geestelijke groei in de kerk
 • Gebed voor financiële doorbraak in de gemeente
 • Gebed voor stabiliteit van de gemeenteleden waar elk lid zich inzet voor de gemeente.

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke broedergroeten,
Sietse Veenstra.

Gebedsbrief december 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Madadeni, 2 december 2021

Gebedsbrief voor de maand December 2021

Het is alweer de een december en het jaar is bijna voorbij. In onze ogen gaat de tijd snel maar in de ogen van de Here is 1000 jaar als een dag.

Wij staan weer aan de vooravond van een opkomende covid besmetting, bij jullie maar ook bij ons gaan de aantallen scherp omhoog vooral in Johannesburg.

gezelschap

Bij ons komt de ‘bouwvak’ eraan en die begint hier altijd zo rond de 16de December tot en met halverwege januari. Kerkelijke activiteiten komen dan tot rust.

Aanstaande zaterdag hebben we onze tweede open air actie gepland na de kerkenraad van komende vrijdag.

Deze keer wordt deze gehouden te Lysta en daar zien we naar uit om het goede nieuws met de omgeving te delen op deze uitreikende wijze.

De tent willen we weer opzetten zodat we wat bescherming hebben tegen de zon en Sibu zal spreken en ik zal weder om de brug presentatie verzorgen en een gemeentelid gaat een getuigenis geven. We plannen ook een oproep (het engelse woord daarvoor is ‘altar call’) maar dat moet wel geleid worden.

organist

Njabulo zal de muziek verzorgen en er zal een voorzanger zijn. We zien er naar uit hoe de Here zijn hand zal uitstrekken om mensen aan te raken. De ouderlingen zullen nu het voortouw moeten nemen om de volgende activiteiten op te zetten: cellgroep, daystar cursus om leiders te kweken, gebedsgroepen opzetten, zondagsschool werk oppakken en het jeugdwerk. Vrijdag zullen we horen hoe de huisbezoeken zijn gegaan. De inbreng van ds Motloung is nog steeds bemoedigend en laten we bidden dat de kerkenraad steeds meer gaat opstaan voor het Evangelie zodat het verder zal gaan onder de Zulu’s in Madadeni. Gaarne uw voorbede voor dit belangrijke werk uitgaande van de kerkenraad. Ik wens jullie een goede kersttijd toe en fijne familie tijd met elkaar. Mag de Here ook in deze tijd harten aanraken en versterken zodat zijn Koninkrijk mag groeien. Tot wederhoor eind januari 2022.

Ook namens alle gemeenteleden Gezegende feestdagen.

kerstafbeelding

Verbonden in de liefde van Christus,  Sietse

Tussendoortje juli 2021

SZZ logo

Beste lezers,

De kerkenraad vanuit onze zustergemeente te Madadeni zond ons op 2 juni het volgende bericht met bijbehorende foto’s. Deze willen we graag met iedereen delen.

Bestuur Stichting Zending Zuid-Afrika.

Zending Zuid-Afrika

Madadeni, 2 juni 2021

Beste allemaal,

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Hier in Zuid-Afrika zijn de dingen zo moeilijk, het aantal mensen dat besmet is met covid neemt elke dag toe en nu zijn we verhuisd naar niveau 4 en dat betekent dat alle dingen gesloten zijn, geen bijeenkomsten meer.Stichting Zending Zuid-Afrika

Maar in deze situatie gaan de goede dingen nog steeds door, vandaag had  Siyathuthuka Drop in Centre een programma om met kinderen te spelen en ze daarna wat te eten te geven.
Foto’s als volgt.

Bedankt God zegene jullie allemaal.

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Nieuwsbrief mei/juni 2021

SZZ logo

Madadeni, 18 mei 2021

Nieuwsbrief mei/juni

Zusters en broeders,

Het is nog corona tijd in Zuid-Afrika. Ook bij onze gemeenten in Madadeni geldt dat er beperkingen zijn. Gelukkig mogen er wel weer zondagse diensten gehouden worden. Uiteraard met enkele beperkingen. Het leven wordt weer een beetje ‘normaler’.

Zoals we al eerder gemeld hebben is ds. Patrick Motlong nu de consulent vanuit de classis van de kerken te Zuid-Afrika.

Het is de bedoeling dat hij elke maand, de eerste zondag van de maand, in de gemeente van de wijk te Lysta de dienst zal leiden en daarna een kerkenraadsvergadering met de ouderlingen/diakenen van Lysta en emaVilakazini voorzit.ds. Patrick Motlong

De eerste vergadering, onder leiding van Patrick, was op 2 mei jl. We willen hierbij enkele zaken melden zoals deze binnen de kerkenraad zijn afgesproken. Het is nl zo dat Sietse Veenstra zich, zodra dit mogelijk is, gaat toeleggen op evangelisatie activiteiten. Ook daar hopen we binnenkort meer over te kunnen melden.

 1. De financiële zaken zijn besproken en er is een commissie gevormd welke ook elke maand de financiën zullen controleren en bijhouden. Tevens wordt ook maandelijks verslag gedaan aan de gemeenteleden. Tot nu toe waren de gemeenteleden niet zo ´gelukkig´ met de manier van rapporteren.
 2. Er wordt op aangedrongen om meer te doen met online betalingen. Één lid van de kerkenraad zal een app van de Standard bank installeren zodat er ook via de bank online betaald kan worden.
 3. Na de maandelijkse rapportage aan kerkenraad en kerkleden wordt er dan een rapportage van de inkomsten en uitgaven opgesteld en aan de Stichting toegezonden.
 4. De kerkenraad zal plannen maken om de leden te leren over de noodzaak om hun bijdragen aan de kerk te geven. Er is best wat ´aanmoediging´ nodig.
 5. De kerkenraad heeft een werkplan voor 2021 opgesteld. Maandelijks zal worden getoetst wat er op het programma staat.

De notulen is een gezamenlijk ‘project’ van Patrick Motlong tezamen met de evangelisten Njabulo en Sibu.

Dit waren zo de belangrijkste punten uit het verslag van de eerste kerkenraadsvergadering, welke we via Sibu mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden Stichting Zending Zuid/Afrika

Gebedsbrief maart 2021

SZZ logo

Madadeni 3 maart

Gebedsbrief voor de maand maart 2021

Wij groeten u allen in de naam van onze Here Jezus Christus.

Hier in Zuid-Afrika is de corona nog steeds heftig. Het treft ons als kerken zwaar.
Veel gelovigen zijn teruggezakt vanwege de beperkingen. Er wordt minder gekerkt en de gemeenschap is minder geworden.
Het is nu weer tijd om de schade te overzien en de gelovigen op te roepen de gemeenschappelijke diensten te hervatten.

De preeklessen te Nqutu zijn nog steeds niet hervat en dat is wel jammer. Het is vooral ook bedoelt om de band tussen de ouderlingen en de leiders van Nqutu en Madadeni te versterken.

foto gebedsbrief maart 2021

De cell groepen zijn weer begonnen en het toerustings materiaal wordt vertaald, zodat de ouderlingen ‘gemakkelijk’ de lessen kunnen voorbereiden in het zulu. Het gemeenschapsleven begint weer ‘n beetje op gang te komen en dat moet ook. Laten we bidden dat de Here deze diensten zal zegenen qua pastorale ondersteuning maar ook qua evangelisatie.

Komende zondag, 7 Maart zal ds Motloung worden voorgesteld aan de gemeente te Madadeni in de eredienst. Ds Motloung is predikant in de zulu gemeente te Vryheid en hij zal elke maand naar Madadeni komen om de kerkenraad voor te zitten en zodoende de kerkenraad te ondersteunen in hun proces om te komen tot een aanstekelijke gemeente.

De komst van ds. Motloung is een grote stap vooruit in de richting van verzelfstandiging en ook in de samensmelting van onze gemeente te Madadeni met het kerk verband van de Gereformeerde Kerk.

Dat we ondersteuning krijgen in het verzelfstandigingsproces van de kant van de Zuid-Afrikaanse kerk is een goede zaak en zo hoort het ook te zijn omdat onze gemeente een Zuid-Afrikaanse kerk moet worden geïncorporeerd in de lokale structuur.

Dit moet dan zijn op tweeërlei vlak, nl geestelijk en financieel. De geestelijke steun wordt gegeven maar de financiële steun is moeilijk omdat veel Gereformeerde kerken in leden aantallen achteruit gaan en er financieel niet sterk voor staan.

Laten we bidden dat de gemeenten met zo weinig mogelijk geld toch nog goed gemeente weten te zijn en dat de Evangelische roepstem duidelijk mag uitgaan naar de ongelovige omgeving van Madadeni.

gebedsbrief maart 2021 foto kinderen

Tot slot laten we bidden voor ons mooie land met haar vele problemen zoals corruptie en geweld veelal tegen vrouwen en kinderen.

De regering komt nu onder de loupe door de Zondo commissie die corruptie onderzoekt en aan de kaak stelt. Het is erg teleurstellend dat oud president Zuma niet wil verschijnen voor deze commissie terwijl hij die zelf heeft ingesteld.

Hij gaat liever de bak in, zegt hij. Wel, laten we hem dit dan gunnen. Mogen de kerken ook een bijdrage leveren in dit proces van zuivering van corruptie. Het gezinsleven is ook grotendeels verbrokkeld en het is ook een teleurstelling dat ‘n goed gezinsleven niet gebruikt kan worden in de opbouw van ons land.

Laten wij bidden dat de gelovigen hierin het voortouw nemen om het huwelijk te waarderen en te herstellen.

We danken jullie voor jullie getrouwe gebeds ondersteuning en financiële ondersteuning. De Here zegene jullie rijkelijk. Amen.

Gebedsbrief februari 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 4 februari 2021

Gebedsbrief februari,

Het jaar is al weer ‘n maand aan de gang en de tijd gaat erg snel. Het is overal gelijk over de wereld; de corona zet ‘n stempel op ons leven en geeft beperkingen. Maar ook angst en voorzichtigheid. Als je nu het nieuws hoort over de situatie in Nederland of in Zuid Afrika het verschil is niet zo groot.

Voor ons als gelovigen is het ‘n moeilijke en gevaarlijke tijd omdat we niet naar de kerk kunnen en dat is een grote belemmering in het gemeenteleven en het is een negatieve factor voor ons als gelovigen. Geen gemeenschappelijke kerk/erediensten voor ongeveer een half jaar. Wij mogen nu zondag weer naar de kerk toe maar toch is er nog de beperking dat er niet meer dan 50 gelovigen in de kerk mogen zitten.

gelovigen

Maar er is wel een negatieve invloed op het gemeente leven. Door de corona is de routine van het gaan naar de kerk weggevallen en er is gezocht naar alternatieve manieren om het Woord te horen c.q. te zien. Het gevaar zit er in dat de gelovigen gaan zeggen/denken dat we ook wel kunnen geloven zonder de kerk als gemeenschap van gelovigen welke een motiverende rol speelt in het gemeenteleven. Laten we bidden dat het kerkbezoek en/of het lidmaatschap niet te veel zal afzakken.

Het besluit van de regering bij ons dat er maximaal 50 leden in de kerk mogen, is niet een groot probleem bij ons want wij zitten daar nog net onder wanneer we een gezamenlijke dienst hebben. Te Madadeni en emaVilakazini gaan de deuren ook weer open en daar zijn de broeders en zusters blij mee. Laten we bidden en hopen en organiseren dat de corona zich niet zal verspreiden door onze kerkdiensten. Laten we daar ook voor bidden deze maand.

ds Motloung

In maart zal ds Motloung zijn ‘intrede’ doen te Madadeni en laten we bidden dat hij dit met liefde, inzicht en vrijmoedigheid mag doen.

Hij zal eens in de maand komen om de kerkenraad voor te zitten en de kerkenraad ondersteunen met raad en daad. Laten we bidden dat hij en de kerkenraad en het Stichtingsbestuur goed zullen samenwerken tot verzelfstandiging van de gemeente Madadeni.

In januari hebben we afscheid moeten nemen van onze diaken, zuster genaamd Elizabeth Magubane. Ze woonde op zichzelf met een paar kleinkinderen en ze werd ziek en kon niet meer voor de kinderen zorgen. Daarna ging ze naar familie toe en dezelfde avond overleed ze daar tot ons aller verdriet. De reden van haar overlijden is ons niet duidelijk maar haar bloeddruk was te laag dat weet ik nog wel. Of het covid was, heb ik nog niet gehoord. Op de dag van haar begrafenis overleed tot extra verdriet ook nog haar broer. Dus dat was een dubbel verdriet bij de familie Magubane.

houten kruis op muur

De gemeente heeft haar beste beentje voor gezet en getracht om de familie te troosten. Dat was een gemeenschappelijke actie met vrijdagavond een nachtwake en op zaterdag werd de dienst gehouden.

Het is wel een verlies voor de familie, gemeenschap van Lysta en onze gemeente. Ze was een actieve zuster en altijd bereid om deel te nemen aan de activiteiten van de gemeente. Laten we bidden dat de kerkenraad dit verlies kan opvangen en met veerkracht deze twee wijken kan leiden en versterken in het geloof.

 

Dat onze gemeenten als gemeeschapskerk ook het licht mogen zijn in hun omgeving in de breedste zin van het woord zoals zuster Magubane dat ook probeerde.

Laten we ons blijven richten op de Here door Hem te volgen en gehoorzamen en te verhogen tot eer van Hem en tot blijdschap in onze harten.

 

Tot wederhoor,   Sietse,

namens de broeders en zusters te Madaden.

Doei zoals jullie dat zeggen in Nederland.

gelovigen bij kerk

Tussendoortje december 2020

SZZ logo

 

 

 

 

 

Madadeni, 22 december 2020

Beste zusters en broeders,

Vanuit Madadeni nog een bericht over de voedselactie welke we deze week aan het houden zijn. Zo vlak voor de kerstdagen is het een heel welkome actie.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Zoals u ziet hebben we wederom geld uit de Stichting ontvangen en we zijn als kerkenraad bezig om inkopen te doen en pakketten samen te stellen.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

De inhoud van de voedselpakketten bestaat uit onder andere: maismeel voor onze belangrijkste voedselbron = milipap, aardappels, rijst, olie.

Het corona virus heeft in Zuid-Afrika weer heftig toegeslagen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat we onze medemensen in de buurt van onze gemeentes kunnen ondersteunen. We mogen zo de liefde van Christus aan hen laten zien. We hebben mogen ontvangen, en dat willen we ook gaan uitdelen.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Heel hartelijk dank voor uw financiële giften welke u aan de Stichting heeft gedaan zodat wij dit voedsel konden aankopen.

Baie dankie.

Met de hartelijke groeten

Kerkenraad Geref kerk Madadeni

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

een blijde zuster

 

Mocht u (wederom) mee willen doen aan de voedselactie voor de mensen in Madadeni? Heel fijn, hierbij het bankrekening nr: NL60 INGB 0003 875 1 57

t.n.v. STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden SZZ Wormer

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

een buurtbewoner uit de gemeente te Lysta

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Gebedsbrief december 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Howick, 30 November 2020

Gebedsbrief voor December 2020,

Het jaar zit er weer bijna op en het is vinnig/snel gegaan. Het is altijd een tijd van terugblikken en naar voren kijken met goede voornemens.
Laten we leren van onze fouten en de Here vragen om ons te vergeven. En het beter te doen in het komend jaar met Zijn hulp.
Dat is sneller geschreven dan gedaan maar het lijkt mij een goede visie en ‘t klinkt Bijbels, voor mij althans, en daar kun je wat mee.
En laat het niet bij aanhoren blijven en beamen maar het ook doen zoals Jezus van ons vraagt in Mattheus 7:24 ev.
Dankbaar zijn we voor het vele wat we mochten leren oa de teerheid van het leven met de aanval op ons allen in de ‘persoon’ van corona. Laten we dankbaar zijn voor gezondheid, bed, eten en lachen, en dat we kunnen getuigen.
stichting zending Zuid-Afrika

De zending gaat ook door, ook na de corona. Bij ons in de RSA was het sterfte cijfer rond de 10% en dat is laag. Verschillende personen hebben daar een reden voor trachten te vinden maar dat viel/valt niet mee. De corona levensstijl is er nog steeds omdat de ziekte er ook nog steeds is.
Voor velen is de ziekte voorbij hier in de RSA maar dat is een voorbarig. Laten we bidden dat de tweede golf niet zo sterk is.
In de zending/onze kerk gaat het zoals bij vele kerken, nl de opkomst is lager geworden door de beperkingen die ons zijn opgelegd. Dankbaar zijn we dat er ook nieuwe mensen bij de kerk zijn gekomen. Waarschijnlijk mede door de voedsel pakketten die een teken van liefde zijn voor de mensen hier.
Anderen steken de draak ermee maar dat heb je altijd en daar moet je je niet door laten leiden.
stichting zending Zuid-Afrika

De gevolgen van de corona aanval zijn er nog steeds met een terugslag in vele levens met hogere voedsel prijzen. Nog erger is het verlies van inkomen in de vorm van ontslag of vermindering van inkomen.
De corona toelage van de overheid is ook gestopt in november en dat is ook een tegenslag voor vele uitkering trekkers.
We zijn blij en dankbaar dat er nog twee keer een voedsel actie wordt geregeld door de Stichting in deze twee moeilijke maanden. Januari is vooral moeilijk na de dure maand December. Dit mede vanwege de extra kosten wanneer de kinderen weer naar school gaan. (schoolkleren, boeken, schoolgeld ea).

Op 8 December hebben we een gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering met de de leiders van Kwandeni van Nqutu/Vryheid, dit is de kerkenraad van ds Patrick (Motloung), die ons komt assisteren vanaf januari 2021.
stichting zending Zuid-Afrika

Gaarne jullie voorbede voor deze belangrijke vergadering zodat er een stevig fundament kan worden gelegd voor de gemeente van Madadeni naar de toekomst toe.
De classis heeft ons het mandaat gegeven om verder te gaan en de details nu in te vullen zoals hoe vaak komt ds Patrick naar Madadeni en wanneer en wat voor kosten zijn daaraan verbonden?
Ds Patrick zal zich richten op het reilen en zeilen van de gemeente en ondergetekende zal het evangelisatie werk voor onze twee wijken benadrukken zodat er nieuwe mensen bij de kerk komen.
Dat is ons plan, en ik denk dat de Here daar geen bezwaar tegen heeft. Ik denk dat Hij dit van harte toejuicht en zal zegenen.
stichting zending Zuid-Afrika

Dit zijn momenteel zo ongeveer de hoofdmomenten uit de zending.
Ik hoop dat jullie een goede afsluiting mogen hebben van 2020 en ‘n Gezegend 2021.
Dat de kerst niet alleen gaat over gezelligheid, eten en geschenken, maar dat we Zijn Koninkrijk voorop stellen (Mattheus 6:33) en hoe we dat in de praktijk gaan brengen.

Vriendelijke groeten vanuit Madadeni.
Sietse Veenstra en gemeenteleden.

stichting zending Zuid-Afrika

 • Zoek op berichtcategorie

 • Zoek een bericht op datum

 • Meest recente berichten