Gebedsbrief juli 2018

logo szz

Gebedsbrief voor juli 2018

Dank punten

Als je werk hebt in Zuid Afrika dan moet je dankbaar zijn. De economie is erg zwak, er is weinig groei en er is een reuze werkloosheid. Hier bij ons vooral onder de jongeren en wij hebben geen werkloosheidsuitkeringen. Alleen hebben we hier pensioen uitkering en ziekte/ongeschiktheidsuitkering. Dus laten we bidden voor de economie van de RSA dat er economische groei mag komen. Niet door te vechten zoals de EFF wil, maar door samenwerking en eenheid.

kerkenraad

Laten we danken voor het voorgenomen huwelijk van Sibu, onze ouderling. Hij heeft een meisje gevonden van onze gemeente en zij was een lid van Daystar van de wijk emaVilakazini. Met hulp van de kerk kon Sibu de eerste stap zetten door de bruidsschat te betalen. De verdere huwelijks regelingen zullen door hemzelf en zijn familie betaald worden en het plan is dat hij in december gaat trouwen.

Gebedspunten

Laten we bidden voor de voortgaande verzelfstandiging van Lysta. Er ligt veel op het bordje van Sibu en onze diakenen. Ook omdat er zoveel onwetendheid is aangaande kerkzaken en als ze kennis hebben van kerkzaken dan is het vaak niet in de lijn van de gereformeerde kerk. Dus het is moeilijk maar er is geen andere weg omdat onze vorm van kerkregering goed is maar we hebben wel enthousiasme en gedrevenheid nodig. 

Laten we bidden dat ik ze goed zal onderrichten en dat we samen vreugdevol in het Evangelie staan.

EmaVilakazini is een arm gebied en dat is een gegeven voor al de drie wijken waar we actief zijn maar dit geldt ook voor Nqutu. Wij dienen ons daar bij aan te passen en met een ‘low profile’ te werken onder hen. Dit eist een doordachte begeleiding; het is makkelijk om geld te geven maar er is veel meer nodig en die zijn vaak veel belangrijker dan geld geven. Dit is een zaak voor ons als stichtende kerk maar voor de te stichten kerk moet daar ook begrip voor zijn. Ze moeten op eigen benen gaan staan en daar moet je altijd aan werken, zelfs al vanaf het begin van de zending.

We wachten op toestemming om een eigen plek te krijgen waar we kunnen kerken te Ntendeka. Laten we bidden voor deze vrouw van de wijlen ‘chief’ van ons gebied. Zij is nog steeds ziek en kan niet lopen en zodoende kan ze haar werk niet doen, want zij moet tekenen zodat wij verder kunnen gaan. Deze mevrouw heet mrs Hadebe.

Misschien zien we elkaar in Nederland in de kerk of op het water in Friesland want we zullen daar zijn de komende 2-3 week.

Veel zegen en vreugde toegewenst in jullie levens, van Sietse Veenstra.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten