Gebedsbrief december 2018

SZZ logo

Pietermartizburg 27 november 2018

Gebedsbrief December 2018

Pieter Kriel

Afgelopen zaterdag was de begrafenis van onze broeder Pieter Kriel. Het was een dankdienst want de begrafenis/crematie had al plaats gevonden te George in de Kaap.

Het is een verlies voor de kinderen, familie, de kerk, voor ons allemaal. Pieter werkte tot de laatste dag nog hard aan zijn Daystar boekjes. Het goede nieuws is dat zijn zoon, Jan, het Daystar werk zal overnemen. Hij is nog jong maar ‘n enthousiaste ondersteuner van de Daystar visie.

Komend weekend beginnen we met onze tent evangelisatie actie te emaVilakazini. We zijn op schema wat betreft de voorbereidingen en de posters worden vandaag of morgen opgehangen. Tevens gaan we ‘s avonds met een luidspreker de mensen uitnodigen om de tent te bezoeken.

Laten we bidden dat er een goede opkomst mag zijn en dat alle onderdelen elke avond zullen plaatsvinden en dat ook het dagprogramma met Bijbelstudie voor hen die de Here meer willen leren kennen, goed bezocht zal worden. Het avondprogramma bestaat uit zingen, bidden, evangelisatie d.m.v. de hartpresentatie en illustraties en natuurlijk de preek.

De predikers zijn Sibu (2x), Njabulo (2x), maMkonto (2x) en Veenstra (4x). De Bijbelstudie is voor hen die de Here hebben aangenomen.

De opkomst voor de kerkdiensten te Lysta valt tegen. Dat is jammer en daar moet aan gewerkt worden. Laten we beginnen met voor de leiders zoals de diakenen en ouderling Sibu te bidden dat zij zullen uitvinden waarom er velen niet meer naar de kerk gaan. Of misschien moeten zij ook de evangelisatie tent opzetten. Of misschien schort er iets anders aan het gemeenteleven.

We zijn al bijna aan het einde gekomen van 2018 en het jaar ging snel voorbij. We hebben nog een gezamelijke afsluitingsdienst de 23ste December en verder hebben we het verlovingsfeest van Sibu en Sindiswa Masondo, ’n meelevend meisje van onze kerk. Een trouwfeest bij de Zulu’s duurt ongeveer vijf dagen met allerlei gebruiken en dat wat de 16de zal gebeuren, is de eerste grote stap.

De bruidsschat is betaald en dan behoort het uiteindelijke trouwfeest later plaats te vinden. We beginnen die dag in de kerk en zullen dit ‘huwelijk’ zegenen en daarna gaan we naar de feesttent die dan op het erf van de Masondo familie zal staan. Zij wonen dicht bij de kerk te emaVilakazini.

Met vriendelijke groeten, Sietse.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten