Conferentie BZA

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig!

Bedieningsnood

Onze Zoeloe-sprekende zusterkerken in Zuid-Afrika verwachten binnen afzienbare tijd een tekort aan predikanten. De gemiddelde leeftijd van de 9 predikanten die op dit moment in dienst zijn, is aan de hoge kant. Over 10 jaar zijn 7 van de 9 naar verwachting met emeritaat. Er zijn geen studenten in opleiding om hen eventueel te vervangen, of om de gelederen van de predikanten aan te vullen.

De enige opleiding tot bedienaar van het Woord die op dit moment in de GKSA formeel erkend wordt, is de wetenschappelijke opleiding theologie (tot op mastersniveau) aan de Theologische Hogeschool Potchefstroom. De toelatingsvereisten zijn hoog, de studie hoogwetenschappelijk, en de inhoud van de opleiding sluit niet goed aan bij de leefwereld van de Zoeloe-sprekende kerken.

Conferentie

De kerken in de twee classes van de GKSA in KwaZulu-Natal komen van 29 mei tot 1 juni bijeen in een conferentie op Reformed Mission Enkumane (Groothoek) in de buurt van Richmond, Zuid-Afrika, om nieuwe wegen te zoeken om de bedieningsnood van de kerken te bespreken.

Op de conferentie zullen de volgende vragen centraal staan:

 1. wat betekent de komende tekort aan predikanten voor de volhoudbare groei van de Zoeloe-sprekende kerken?
 2. wat moet er veranderen in de opleiding om te kunnen voorzien in de toekomstige behoefte aan predikanten?
 3. wat houdt dit in voor zaken als curriculum, financiën, faciliteiten, beschikbaarheid van opleiders, bedieningspatronen in de kerken, en de relatie tussen gevestigde kerken en kerken in een missionaire context?

Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan, uitdagingen en mogelijkheden te verkennen, en voorstellen te formuleren voor een andere aanpak van de opleiding. De conferentie heeft geen besluitvormende bevoegdheid binnen de structuren van de GKSA. De bedoeling is dat de participerende kerken de uitkomsten van de conferentie meenemen en via classis, regionale en landelijke synode proberen tot besluitvorming te komen.

Afvaardiging

Naast afgevaardigden van alle Zoeloe- en Afrikaanssprekende kerken in KwaZulu-Natal zullen er ook afgevaardigden aanwezig zijn van de Theologische Hogeschool in Potchefstroom, andere aanbieders van theologische opleiding in Zuid-Afrika (waaronder dr. Kriel met de Daystar Bijbelcursus), de zendelingen Tjeerd Baron en Sietse Veenstra, en een kleine afvaardiging uit Nederland: Arie Reitsema, Peter Binnenkade en Fritz Krüger.

Gebed

Zullen we als kerken samen bidden voor onze zusterkerken in Zuid-Afrika? Bid voor:

 • harten die de roeping van de Heer horen om het evangelie uit te delen aan iedereen – gelovig en ongelovig
 • breed begrip binnen de (overwegend blanke) kerken van de GKSA voor de nood van de Zoeloe-sprekende kerken en de bereidheid om dit in liefde te overwegen
 • een open en ontspannen houding naar elkaar toe, om echt naar elkaar te kunnen luisteren en tot een echte ontmoeting met elkaar te komen
 • inzicht, wijsheid, lef en flexibiliteit om nieuwe wegen te zoeken en op te gaan
 • volharding, en geloof in de Heer die beloofd heeft: “Ik ben met jullie!”
 • een veilige reis voor alle afgevaardigden.
Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

 • Zoek op berichtcategorie

 • Zoek een bericht op datum

 • Meest recente berichten