Situatie in Zuid -Afrika

SZZ logo

Stichting Zending Zuid-Afrika

 

 

 

 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Zending-Zuid-Afrika heeft Herolina Veenstra ons een overzicht gezonden wat het Corona virus betekent voor Zuid-Afrika en onze gemeente Madadeni.

Herolina, dank daarvoor.

Covid-19 in Zuid-Afrika:

Howick, 12 augustus 2020.

Ik zal proberen een prentje te schetsen. Het is een heel complex probleem. Zuid-Afrika is een land van uitersten. Het land verkeert in een kritieke situatie, zeker wat haar economie betreft. De corona crisis heeft de problemen welke we nu hebben niet zozeer veroorzaakt maar wel de problemen duidelijk gemaakt. We waren reeds door Moodies gedegradeerd tot ‘rommelstatus’ en we zijn nu economisch in een recessie gekomen.

Het ging al erg slecht. Omdat we geen ‘belegging’ status meer hebben, is er erg veel geld uit het land weggevloeid. Dit alles is helaas aan een ding te wijten, en dat is de algehele corruptie en de algehele onmacht of onwil van de ANC om dit te stoppen.

Dit betekent voor de gewone burger in Zuid-Afrika dat de staatsinstellingen zoals: scholen, ziekenhuizen, openbare voorzieningen enz. zeer gebrekkig of geheel niet functioneren. Veel scholen hebben geen water en er is een tekort aan onderwijzend personeel. Dit betekent overvolle klaslokalen en geen toiletten.

Ziekenhuizen moeten zonder elektriciteit werken in de provincie Limpopo. Andere provincies hebben de duurste uitrusting maar geen opgeleid personeel.

Vooral met de Covid-19 situatie is de corruptie erg op de voorgrond getreden. Geld, welke bedoelt is voor de bestrijding van Corona, is reeds gebruikt en kan niet meer gebruikt worden waarvoor het bedoelt is.

De hoop leeft hier in Zuid-Afrika dat president Ramaposa in staat zal zijn de corruptie uit te roeien. Maar na de laatste corruptieschandalen, veroorzaakt door zijn eigen kabinetsleden, lijkt deze hoop vervlogen.

Wanneer er materialen welke nodig zijn bij de bestrijding van het Corona virus, zoals mondkapjes etc. afgeleverd moeten worden bij scholen en ziekenhuizen, dan gebeurt dit bij ons in Natal onder bewaking, anders bestaat de kans dat het wordt gestolen.

bewaking bij aflevering goederen

Gelukkig kijken ook de ‘gewone’ burgers naar elkaar om en er worden door de verschillende kerken vele voedselpakketten verspreid. Tevens heeft de regering extra geld als kinderbijslag gegeven. Ook het werkeloosheidsfonds, welke reeds bestond, is uitgebreid om nieuwe werklozen voor maximaal 3 maanden op te vangen. Op deze manier komt het extra geld bij hen terecht welke het echt nodig hebben. We denken hierbij vooral aan oma’s welke de kinderen opvangen. Omdat de scholen nog gedeeltelijk gesloten zijn krijgen de kinderen in de afgelegen, armere gebieden geen warm eten meer. Deze maaltijden zouden ze anders bij school ontvangen.

Wat betekent het voor onze gemeenteleden in Madadeni?

Ik denk dat veel mensen hun werk verloren hebben en dit ook niet meer terug zullen krijgen. De Corona crisis heeft in Zuid-Afrika meer dan een miljoen mensen EXTRA werkeloos gemaakt. En dan te bedenken dat de werkeloosheid al torenhoog is.

Meer mensen zijn afhankelijk geworden van de sociale toelagen.

De gemeenteleden zijn dan ook erg blij met het ‘regelmatig’ uitdelen van voedselpakketten aan onze allerarmsten. Dit zijn zowel gemeenteleden als ‘buurtgenoten’ bij de gemeentes Lysta en emaVilakazini.

uitdeling voedselpakketten

Kinderen in minder bevoorrechte gezinnen komen in een slechtere schoolstruktuur terecht waardoor ze op veel gebieden van kennis achter gaan blijven. Dit noemen we hier de vierde technische revolutie. Ook de kinderen van Madadeni zijn hier de dupe van.

ziekenhuis in zuid-afrika

Het ziekenhuis hier in Madadeni kan niet in de behoeften en benodigdheden van Corona patiënten voorzien.

Als gevolg van toenemende armoede is de criminaliteit in Madadeni erg toegenomen.

Van de politie in Madadeni kunnen onze mensen niet veel verwachten wat betreft orde en wetshandhaving.

In Madadeni is als gevolg van jarenlang wanbestuur op veel plaatsen geen water te verkrijgen. Dit betekent ook dat de sanitaire voorzieningen slecht zijn.

Op veel plekken neemt daarom de sociale onrust toe en komt dit met veel geweld en vandalisme tot uiting. Het is allemaal heel zorgelijk.

We hopen en bidden dat het land niet in een sociale onrust terecht komt, en vragen u/jullie dan ook om voor ons land, onze gemeenteleden en voor ons allemaal te bidden.

Met vriendelijke groet vanuit Zuid-Afrika,

Herolina Veenstra

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten